comfort charas:

kiyohime
nero claudius
haku (utawa)
hakuno kishinami
atalanta
eruuru (utawa)
youmu konpaku

ppl:
gerard way
kim seokjin
min yoongi
brian david gilbert

back

@peachie